Talkshow: Khi Đông Nam Á trở thành "Thung lũng Silicon"

Nói đến câu chuyện toàn cầu hóa, Đông Nam Á hiện nay được coi là một "Thung lũng Silicon" mới, thu hút rất nhiều startup nước ngoài tới đây. Và cũng có một dòng chảy trao đổi ngược lại, khi các nhà khởi nghiệp Việt Nam cũng đang vươn khơi ra nước ngoài.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh