Talkshow: Hoạt động ươm tạo cho các dự án khởi nghiệp của UII - UEH

Thông qua cuộc trò chuyện với Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo UEH, người xem sẽ hiểu hơn về quá trình vận hành, những triết lý đang được theo đuổi, cách vườn ươm tạo ra những giá trị gì cho xã hội... của UII - UEH.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh