Talkshow: Giải pháp gọi vốn cho doanh nghiệp trẻ

Khởi nghiệp là quá trình đầy sức sống nhưng không kém phần gian nan, nhất là quá trình gọi vốn giai đoạn sơ khai. Cuộc trò chuyện với Lý Trường Chiến, Chủ tịch Tri Tri Group sẽ tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp cho các doanh nghiệp trẻ.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh