Talkshow: Câu chuyện UEH

Chỉ có khoảng 2-3% sinh viên có thiên hướng sáng tạo khởi nghiệp, và sau một năm bắt đầu, có đến 80% dự án thất bại. Trăn trở trước những con số này, UEH - Viện đổi mới sáng tạo - đã được ra đời.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh