Tài xế tại Bồ Đào Nha đình công đòi tăng lương

Tại Bồ Đào Nha, hàng ngàn tài xế chở nhiên liệu đã bắt đầu đợt đình công để kêu gọi tăng lương cơ bản. Đây là đợt đình công thứ hai trong vòng 6 tháng qua, đẩy Bồ Đào Nha vào cảnh thiếu xăng dầu.

Trung tâm Tin tức