Tái tạo van tim bằng vật liệu tự thân theo phương pháp Ozaki

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã triển khai thành công kỹ thuật tái tạo van động mạch chủ với vật liệu tự thân, hay còn gọi là kỹ thuật Ozaki.

 

Trung tâm Tin tức