Tái tạo nguyên liệu vận hành xe điện và phân bón từ rác thải hữu cơ

Câu chuyện về rác và ô nhiễm môi trường vẫn đang là vấn đề "nóng" trên các kênh truyền thông. Từ đó, một sáng kiến đã ra đời nhằm góp phần giảm thải rác và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Kết nối không giới hạn
Xem thêm
Chiếc xe xanh