Tái tạo năng lượng điện và phân bón hóa lỏng từ rác và chất thải hữu cơ

Công ty Môi trường Đô thị thành phố đã phối hợp các đối tác nước ngoài thử nghiệm thành công bước đầu dây chuyền phân loại rác, xử lý chất thải hữu cơ để tái tạo năng lượng điện và phân bón hóa lỏng.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm