Tái khởi động ngành điện ảnh

Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch vừa có hướng dẫn về việc đưa du lịch, rạp phim hoạt động trở lại.

Nguồn: Trung tâm Tin tức