Tái hiện công trình kiến trúc đã mất từ... quần áo bỏ đi

Hai năm thu thập vải và quần áo cũ thải ra trên những con tàu rải rác khắp các cảng ở TP.HCM, một họa sĩ đã tạo ra những bức tranh vải chủ đề "Nhặt lá rừng xưa".

Trung tâm Tin tức