Tái chế nắp chai hỗ trợ cộng đồng

Thu gom hàng ngàn nắp chai bia để tái chế, tạo nguồn kinh tế xây cầu cho những địa phương khó khăn, đây là một trong những dự án mang đầy tính sáng tạo và vô cùng hiệu quả.

Trung tâm Tin tức