Tác phẩm "Cây vối" đoạt giải nhất tuần trong cuộc thi "Cùng HTV hành động xanh"

Với tổng số điểm bình chọn là 6.777 điểm, tác phẩm "Cây vối" của tác giả Lý Bằng đã xuất sắc đoạt giải nhất tuần đầu tiên của cuộc thi “Cùng HTV hành động xanh”. Đây là cuộc thi do HTV phát động nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

Trung tâm Tin tức