Tác động từ việc Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất dự trữ bắt buộc

Từ tháng 12, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng nhà nước sẽ giảm từ 1,2%/năm sẽ giảm xuống 0,8%/năm.

Trung tâm Tin tức