Tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc

Với việc Mỹ và Trung Quốc chính thức áp đặt mức thuế mới đối với những mặt hàng xuất khẩu của nhau, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bắt đầu.

Trung tâm Tin tức