Syria: Người dân ăn mừng Lễ hội trái lựu thường niên

Tại một ngôi làng ở Tây Bắc Syria, người dân tổ chức Lễ hội trái lựu lần thứ 4 dù số lượng người tham dự năm nay giảm hẳn vì đại dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức