Sudan cơ cấu hội đồng chỉ huy quân sự

Ngày 15/4, Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp (TMC) thông báo, sẽ cơ cấu lại hội đồng chỉ huy quân sự. Được biết, hội đồng quân sự chuyển tiếp là cơ quan nắm quyền điều hành Sudan, sau khi Tổng thống Omar Al-Bashir bị phế truất hồi tuần trước .

Trung tâm Tin tức