Sudan: Các bên liên quan nhất trí khôi phục đàm phán

Ngày 11/6, Liên minh vì Tự do và Thay đổi - phe đối lập chủ chốt tại Sudan - đã chấp nhận chấm dứt chiến dịch "bất tuân dân sự" kể từ ngày 12/6 và nối lại các cuộc đàm phán với lực lượng quân đội, về việc thành lập một ủy ban chuyển tiếp.

Trung tâm Tin tức