Sudan bác bỏ đề xuất của Ethiopia

Ngày 23/6, Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (TMC) hiện nắm quyền lãnh đạo ở Sudan đã bác bỏ đề xuất của Ethiopia, vốn đã được các đại diện của phe đối lập tại Sudan chấp nhận.

Trung tâm Tin tức