Sức sáng tạo của người lao động là nguồn lực lớn

Trong thành quả của doanh nghiệp không thể không nhắc đến sự gắn bó, cống hiến của người lao động. Chính các công nhân trong quá trình lao động trực tiếp đang không ngừng tạo ra những sáng kiến, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trung tâm Tin tức