Sức mua tại chợ truyền thông và siêu thị tăng nhanh

Những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi, các chợ truyền thống và siêu thị ở TP.HCM đưa ra thị trường lượng hàng hóa phong phú phục vụ Tết.

Trung tâm tin tức