Sức khỏe doanh nghiệp duy trì nhờ mục tiêu kép

Kiên trì với "mục tiêu kép" với ưu tiên chống dịch nhưng phải phục hồi sản xuất, nhiều chính sách kịp thời và cần thiết là nguồn động viên rất lớn, được xem như cú huých cả về vật chất lẫn tinh thần cho doanh nghiệp trước dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức