Sức khỏe của ca song sinh tách gan đã ổn định

Sau một ngày tiến hành ca phẫu thuật tách hai bé gái dính gan song sinh, sức khỏe của hai bé 1,5 tháng tuổi đang ổn định dần và tiến triển tốt.

Trung tâm Tin tức