Sức khỏe các tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 ổn định

Lãnh đạo Học viện Quân y cho biết, sức khoẻ các tình nguyện viện tiêm thử nghiệm các vaccine Nano Covax và COVIVAC đều ổn định, chỉ gặp các phản ứng nhẹ sau tiêm.

Nguồn: Trung tâm Tin tức