Sức bật Khởi nghiệp sáng tạo

Một chương trình mới toanh xoay quanh các nội dung về khởi nghiệp: phương cách, nhân sự, vốn, chi phí... sẽ được phát sóng định kỳ vào 8g sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7.

Ban Chuyên đề - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh