Sửa sang trường lớp đón học sinh

Nhiều trường học tại TP.HCM đã được bàn giao sau thời gian trưng dụng vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị cho việc mở cửa đón học sinh trở lại học trực tiếp.

Nguồn: Trung tâm Tin tức