Sữa học đường: Hướng đến trẻ em ngoại thành với cơ hội uống sữa miễn phí

Mục tiêu của chương trình Sữa học đường là cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020.

Trung tâm Tin tức