Sửa chữa cầu cổ, cầu xuống cấp tại TP.HCM

Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa, tu bổ những cây cầu xuống cấp để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

Trung tâm Tin tức