Sự nguy hại của hạt vi nhựa đến môi trường và sức khỏe

Theo thống kê, Việt Nam là một trong bốn quốc gia có lượng rác thải nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới sau Trung Quốc, Indonesia, Philipines.

Trung tâm Tin tức