Sự Kiện Thể Thao ngày 6/11/2019

Video Chương trình khác
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
23g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7