Sự khởi sắc trở lại của thị trường chứng khoán Á - Âu

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt sau sự kiện G20 đã góp phần không nhỏ vào sự khởi sắc trở lại của cả thị trường chứng khoán Á - Âu.

Trung tâm Tin tức