Sử dụng vân tay để xác nhận thông tin tiêm chủng

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa đưa vào thử nghiệm hệ thống quét vân tay nhằm xác nhận thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Tin tức