Sử dụng thiết bị bay không người lái vào canh tác nông nghiệp

Thế giới từng biết nhiều về máy bay không người lái trong lĩnh vực quân sự, gần đây, những phiên bản thiết bị bay không người lái hiện đại, chuyên dùng cho nông nghiệp ra đời và nhanh chóng trở thành phương tiện đắc lực và hiệu quả cho các nhà nông.

Trung tâm Tin tức