Sử dụng robot để phục vụ trong quán bar

Một quán bar mang tên "Gitana Loca" đã sử dụng robot để phục vụ bia cho khách hàng nhằm tránh sự truyền nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ý tưởng này đã tạo nên sự thích thú trong việc thưởng thức dịch vụ cho khách hàng khi đến đây.

Trung tâm Tin tức
Việt Nam tươi đẹp - Tập 115

Việt Nam tươi đẹp - Tập 115

Huỳnh Lập, Quang Trung hóa người dân tộc, thổi tù và giữa lòng thành phố
Giọng ải giọng ai - Mùa 4 - Tập 14

Giọng ải giọng ai - Mùa 4 - Tập 14

Loại nhầm Chí Phèo – Thị Nở, Ái Phương và Will "trắng tay"