Studio H9 - Mùa 6 - Tập 8

Studio H9 lại tiếp tục kết nối với một nghệ sĩ phương xa, đó là ca -  nhạc sĩ Tạ Quang Thắng.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
22:45 - Thứ Ba - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2