Studio H9 - Hẹn cuối tuần - Mùa 5 - Tập 2

Thuận Nguyễn được nhiều người biết đến từ sau khi đăng quang ngôi Á vương Mister Global 2017. Nhưng thực sự anh đã có xuất phát điểm là diễn viên với 10 năm rõng rã theo nghề.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
Tháng 7/2021 trên HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7