Studio H9 - Mùa 6 - Tập 4

Ca sĩ Đình Bảo - Mong lắm ngày trở về

Cách xa quê hương hơn nửa vòng Trái đất, ca sĩ Đình Bảo luôn mong ngóng ngày trở về để được truyền đạt những kiến thức mình đã tích góp được suốt 13 năm qua cho các giọng ca trẻ.
Xem video
Studio H9 - Mùa 6 - Tập 4

Studio H9 - Mùa 6 - Tập 4

Ca sĩ Đình Bảo - Mong lắm ngày trở về
Studio H9 - Mùa 6 - Tập 3

Studio H9 - Mùa 6 - Tập 3

Trương Ngọc Ánh - Thương lắm Sài Gòn - TP.HCM
Studio H9 - Mùa 5 - Tập 9

Studio H9 - Mùa 5 - Tập 9

Hoàng Bách - Âm nhạc tích cực, giàu năng lượng và đơn giản
Studio H9 - Mùa 5 - Tập 7

Studio H9 - Mùa 5 - Tập 7

Huỳnh Thanh Trực - Trần Phong
Studio H9 - Mùa 5 - Tập 6

Studio H9 - Mùa 5 - Tập 6

Trương Thế Vinh
Studio H9 - Mùa 5 - Tập 5

Studio H9 - Mùa 5 - Tập 5

Nguyễn Kiều Oanh
Studio H9 - Mùa 5 - Tập 4

Studio H9 - Mùa 5 - Tập 4

Nhạc sĩ Hoàng Nhã