Studio H9 - Mùa 6 - Tập 12

Minh Xù: Hạnh phúc khi ở "vùng an toàn"

Là một MC giàu năng lượng, Minh Xù đã đến với "Studio H9" bằng một nốt trầm khác lạ, trải lòng với khán giả về những điều bấy lâu chỉ mình anh biết...

Xem video
Studio H9 - Mùa 6 - Tập 12

Studio H9 - Mùa 6 - Tập 12

Minh Xù: Hạnh phúc khi ở "vùng an toàn"
Studio H9 - Mùa 6 - Tập 8

Studio H9 - Mùa 6 - Tập 8

Tạ Quang Thắng
Studio H9 - Mùa 6 - Tập 7

Studio H9 - Mùa 6 - Tập 7

Ca sĩ Tùng Dương
Studio H9 - Mùa 6 - Tập 6

Studio H9 - Mùa 6 - Tập 6

Siêu mẫu Minh Tú
Studio H9 - Mùa 6 - Tập 4

Studio H9 - Mùa 6 - Tập 4

Ca sĩ Đình Bảo - Mong lắm ngày trở về
Studio H9 - Mùa 6 - Tập 3

Studio H9 - Mùa 6 - Tập 3

Trương Ngọc Ánh - Thương lắm Sài Gòn - TP.HCM
Studio H9 - Mùa 5 - Tập 9

Studio H9 - Mùa 5 - Tập 9

Hoàng Bách - Âm nhạc tích cực, giàu năng lượng và đơn giản