Stem - Mô hình Giáo dục hiệu quả

Stem là viết tắt của 4 từ: Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học, những nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng một thành phố hiện đại.

Giáo dục Hướng nghiệp
Xem thêm