Startup Việt đón đầu xu thế không dùng tiền mặt

Hiện nay, với 77 công ty thanh toán điện tử và số lượng vẫn tiếp tục gia tăng, các start-up Việt trên nhiều lĩnh vực đã bắt kịp xu thế thanh toán này và có sự chuyển động trong tổ chức kinh doanh.

Trung tâm Tin tức