Spotify sẽ niêm yết các cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York

Hôm thứ ba, ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify đã cho niêm yết cổ phiếu ra công chúng. Một động thái có thể xem là tạo cú hích cho các nhà đầu tư, cũng như làm lợi cho các nghệ sĩ.

Trung tâm Tin tức