Sôi Động Sân Cỏ ngày 5/6/2018

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g - Thứ Bảy - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường