Sôi Động Sân Cỏ ngày 2/10/2018

Video Chương trình khác
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
19g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
20g35 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7