Sôi Động Sân Cỏ ngày 16/10/2018

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
20g30 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ