Sôi động lễ hội đua thuyền nan trên hồ Thác Bà năm 2019

Tham gia hội đua năm nay có 51 đội với 102 vận động viên đến từ 20 xã, cự ly gần 2.000m cho cả hai lượt đi và lượt về.

Theo Trung tâm tin tức