Sóc Trăng: Âu thuyền cứu được một vùng sản xuất nông nghiệp khỏi hạn mặn

Trong đợt hạn mặn khốc liệt năm nay, nông dân ở thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng vẫn đảm bảo được sản xuất nông nghiệp nhờ mô hình âu thuyền Ninh Quới.

Trung tâm Tin tức