Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn những việc F0 cách ly tại nhà cần làm

Sở Y tế TP.HCM đã đưa ra hướng dẫn cho các F0 khi cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà cần làm, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Trung tâm Tin tức