Sở xây dựng kiểm tra các dự án trọng điểm của TP.HCM

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM vừa có buổi khảo sát, kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố, nhằm tăng cường công tác quản lý và đảm bảo tiến độ thi công tại các công trình xây dựng trọng điểm.

Theo Trung tâm tin tức