Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã hoàn tất nâng cấp cổng dịch vụ công TP phục vụ cho việc tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến và một số dịch vụ khác.

Trung tâm Tin tức