Số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao tại Paris đã tăng lên 5 người

Số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao tại trụ sở cảnh sát thủ đô Paris (Pháp) đã được cập nhật tăng lên thành 5 người.

Trung tâm Tin tức