Sơ kết chương trình "Sinh viên Lào với gia đình Việt"

Sau 2 tháng về sống với các gia đình Việt, 24 bạn sinh viên Lào đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị tại lễ sơ kết chương trình "Sinh viên Lào với gia đình Việt" diễn ra tối qua tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức