Số hộ nghèo và cận nghèo giảm đáng kể tại huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bằng những giải pháp và chính sách phù hợp, hiệu quả, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM đã đạt được những kết quả khả quan.

Trung tâm Tin tức